Universal Periodic Review u Ženevi

UPR u Ženevi

Protekle sedmice naš direktor Dejan Lučka je boravio u Ženevi, kao dio delegacije iz BiH, koja je prisustvovala treninzima iz oblasti ljudskih prava u vezi sa aktivnostima vezanim za Univerzalni periodični pregled (na engleskom: Universal Periodic Review, skraćeno: UPR) i UPR predsesijama, a članovi neformalne koalicije B&H Civil Society Initiative for UPR u okviru koje je sačinjen Izvještaj u sjeni za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH su prezentovali svoje izvještaje.

Univerzalni periodični pregled je jedinstveni mehanizam Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (United Nations Human Rights Council, skraćeno UNHRC) usmjeren ka unapređenju ljudskih prava u državama članicama Ujedinjenih nacija. Putem ovog instrumenta Ujedinjenih nacija periodično se ispituje stanje ljudskih prava u svim državama članicama. Ove godine, u novembru će i Bosna i Hercegovina biti na rasporedu.

Zahvaljujući podršci koju je dala fondacija Fridrih Ebert BiH (Friedrich Ebert Stiftung Bosnien und Herzegowina), a s ciljem promovisanja glasa organizacija civilnog društva u BiH, predstavnici nevladinih organizacija iz cijele BiH imali su priliku da dođu na predsesije, obrate se predstavnicima Misija i iznesu svoje viđenje o stanju ljudskih prava u BiH.