Zabrinjavajući rezultati istraživanja


Zabrinjavajući rezultati istraživanjaBanjalučki centar za ljudska prava već nekoliko mjeseci sprovodi istraživanje o zastupljenosti izučavanja ljudskih prava na pravnim fakultetima u Banjaluci. Pored izučavanja materije i statističkog mjerenja njene zastupljenosti u odnosu sa drugim oblastima prava, u sklopu istraživanja evaluiraće se znanje koje su studenti stekli u srednjoškolskom i fakultetskom obrazovanju i kroz anketu o poznavanju osnova ljudskih prava će se vidjeti koliko se u stvari pažnje posvećuje ljudskim pravima na državnom i privatnim fakultetima u Banjaluci. 
Na kraju istraživanja izdaće se publikacija u kojoj će biti predstavljeni istraživani statistički parametri, rezultati istraživanja i date sugestije ukoliko bude bilo potrebe za poboljšanjem izučavanja ljudskih prava.

Početni rezultati istraživanja

Početni mjerni rezultati istraživanja su zabrinjavajući. Naime, čak 74% studenata koji upišu Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (koji se popularno nazivaju brucošima) nikada se nisu upoznali sa odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. U istraživanju o zastupljenosti izučavanja ljudskih prava na pravnim fakultetima u Banjaluci, koje provodi Banjalučki centar za ljudska prava, na pitanje „Da li ste se ikada upoznali sa nekom odredbom iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osvnovnih sloboda?“ samo 26% ispitanika je odgovorilo sa „Da, jesam se upoznao/upoznala“.

Na višim godinama Pravnog fakulteta odgovori na ovo i ostala pitanja iz poznavanja osnova ljudskih prava su mnogo bolji, što ukazuje da obrazovanje do fakulteta ne pruža dovoljno informacija učenicima u pogledu ljudskih prava. Iako u sklopu srednjoškolskog obrazovanja postoji predmet pod nazivom “Demokratija i ljudska prava”, izgleda da đaci ne dobijaju dovoljno znanja iz ljudskih prava, odnosno oblasti koje ovaj predmet zahvata. Dakle, tek se u okviru visokog obrazovanja većina građana može upoznati sa svojim ljudskim pravima. Pitamo se šta je sa građanima koji ne studiraju i zašto oni nemaju priliku da se upoznaju sa svojim ljudskim pravima u okviru redovnog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja? Izgleda da oni nemaju mogućnost da na pravilan način budu upoznati sa osnovnim pravima koja dobijaju svojim rođenjem.